Estetska i antiage medicina, laseri, oblikovanje i zatezanje tela, reumatologija, fizikalna medicina i terapije, dermatologija, radiotalasna hirurgija, tretmani lica i tela.

Related Posts

Ultrazvučni pregled glave kod beba

Šta je ultrazvučni pregled glave kod beba?

Ultrazvučni pregled glave je brza i neškodljiva dijagnostička procedura za procenu izgleda mozga kod beba. Kao i kod ultrazvuka stomaka kojim možemo da vidimo unutrašnje organe, ultrazvučnim pregledom glave kod beba se prikazuje mozak, moždane komore i veliki krvni sudovi unutar glavice. Ovaj pregled neometano može da se izvodi sve dok nisu se kosti lobanje ne približe toliko da se zatvore fontanele, odnosno prostori između njih koji su nam “prozori” u unutrašnjost lobanje.

ultrazvuk bebe

Kada je potrebno uraditi ultrazvuk glave kod beba?

Najčešći razlozi zbog kojih je neophodno izvršiti ovaj pregled je težak i dug porođaj, perinatalna asfiksija (kada je beba loše disala neposredno pre, tokom i nakon porođaja i zbog manjka kiseonika kada postoji mogućnost gubitka ili smanjenja delova mozga i stvaranja cista), prematuritet (prevremeno rođene bebe) kod kojih je krvarenje u mozgu i moždanim komorama vrlo često i kao posledicu može imati prestanak normalnog toka tečnosti u komorama (likvor), nakupljanje te tečnosti, proširenje komora koje pritiskaju mozak- hidrocefalus, gubitak tkiva mozga i stvaranje cista.

Ultrazvuk takođe služi da se prate razni urođeni poremećaji mozga koji se utvrde tokom trudnoće ili za procenu prevremenog suženja prostora između kostiju glave i njihovo prevremeno srastanje (kraniosinostoza) kod dece sa malim obimom glave i kod njihovog izmenjenog oblika.

Par nedelja nakon otpusta iz porodilišta se ultrazvuk glave radi kao kontrolni pregled kod beba koje se prate kod neurologa ili fizijatra zbog ukocenosti ili mlitavosti misica (hipertonus ili hipotonus). Ultrazvuk glave se takođe radi ako je tokom trudnoće postojala infekcija majke ili su bila povisena antitela na neke viruse koji mogu izazvati poremećaje u razvoju i oštetiti tkivo mozga bebe.