Estetska i antiage medicina, laseri, oblikovanje i zatezanje tela, reumatologija, fizikalna medicina i terapije, dermatologija, radiotalasna hirurgija, tretmani lica i tela.

Related Posts

Ultrazvučni pregled kičme kod beba

Šta je ultrazvučni pregled kičme kod beba?

Ultrazvučni pregled kičme je brza, komforna i pouzdana metoda  kojom se kod malih beba dijagnostikuju razni urođeni poremećaji razvoja kičmenog stuba koji se jednim imenom zovu spinalni disrafizam, a najčešći entitet je spina bifida.

ultrazvučni pregled kičme

Šta je spinalni disrafizam i spina bifida?

Tokom embrionalnog razvoja kičme kod beba ona se formira iz takozvane nervne cevi koja se zatvara u tačno određeno vreme i određenim redosledom. Ukoliko se nervna cev ne zatvori adekvatno (rano ili kasno/ nepotpuno), može nastati širok spektar razvojnih poremećaja. Ukoliko se cev počne zatvarati prerano, neke strukture se mogu zarobiti u kičmenom kanalu i mogu nastati lipomi ili njima slične promene. Kada se cev ne zatvori, kičma nastavlja da komunicira sa spoljnom sredinom u različitom obimu.
Najteži oblik je takozvani otvoreni spinalni disrafizam, gde nije uošte došlo do zatvaranja, pa nastaju mijelocela, mijelomeningocela, nekada u kombinaciji sa lipomima, dok je blaži oblčik okultni spinalni disrafizam poput dermalnog sinusa, gde postoji uzak kanalić između kičmenog kanala i spoljne sredine koji se na površini kože može otvarati u vidu jamice/rupice. Svi ovi poremećaji zahtevaju neurohirurško lečenje.
Ukoliko su sve strukture kičmenog kanala na svom mestu, ne postoji komunikacija sa spljnom sredinom, ali postoji odsustvo srastanja kičmenih pršljenova u lukove, nastaje najblaži oblik spinalnog sidrafizma u vidu spine bifide. Spina bifida takođe može biti praćena stigmatama/belezima na površini kože slabinskog I krstačnog dela leđa u vidu velikih kosmatih mladeža, sakralnih jamica. Ovi slučajevi ne zahtevaju neurohirurško lečenje.

Imate još pitanja? Pozovite nas!

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili želite da zakažete pregled u našoj ordinaciji, uvek vam stojimo na raspolaganju. Slobodno nas kontaktirajte putem broja telefona 064/237-0707 ili nam pišite na mail imedic.rs@gmail.com.